CA 800 для тягачів та вантажівок

 

h_coolair

даховий кондиціонер для сідлових тягачів та вантажівок

 
CoolAir CA-800
 
 
 

Даховий кондиціонер для сідлових тягачів та спецтехніки

            Р о бота за кермом дуже відповідальна . Багато годин , дн ів та тижнів поспіль . Одна «тягнучка» за іншою , митниця за митницею , пост и авто і нспекц ії … .   Необх ідна   максимальна концентрац і я при будь-яких погодних умовах . А тут ще, напр ужений граф і к, тиск від керівництва та замовника .   Саме тому, не може бути ніякого компромісу , ко ли мова йде про відпочинок водія . Не можна економити на здоров ї водія, коли мова йде про сотні тисяч доларів деяких випадках і більше ) за   парт і ю товар у . І саме тому, необхідно обладнати транспортний засіб новітнім концептуальним продуктом - кл і матич ною систем ою   CoolAir CA -800. Кондиц і онер працює від бортової мережі 24 Вольт , к р і м того, кондиц і онером мож ливо користуватися не тільки під час нічного відпочинку, але і під час руху ! На протязі багатьох годин система CoolAir CA -800 гарант ує приємні кліматичні умови у кабіні водія не зволожуючи повітря . І все це при зачинених вікнах, щоб «не бажані » гост і не потрапили у кабіну . Максимальн і можливості при абсолютно демократичн і й ц і н і . А що з приводу монтажа? Установка максимально швидка та проста. М и пропонуємо монтажні комплекти , які спеціально розроблені для конкретної моделі тягача .

Відпочинок незалежно від зовнішньої температури

        Відпочинок водія відіграє важливу роль у процесі доставки вантажу . Ігнорування цього правила ,   може нанести великі збитки транспортн и м компан і ям. Нагр і та на розжареному сонці каб і на або висока зовнішня температура не дают ь змоги водію повноцінно відпочить . З працюючим вмонтованим кондиц і онером (а як наслідок і двигуном ) відпочинок стає неможливим . Оскільки , шум працюючого двигуна та відпрацьовані гази не сприяють сну . В цьому випадку , кращої альтернатив и , ч и м використання новітньої кліматичної системи від WAECO не знайти . Рейс може б ути п родовжений і відпочивші водії можуть далі працювати з повною концентрацією . Іншими словами, наша кл і матич на система допомагає безпеці руху .

 

Зручний дисплей для налаштування бажаної температур и та швидкості роботи вентилятора Налаштування комфортної температури за допомогою пульту ДУ прямо і з «спальника» Ч отири дефлектора повітря з положеннями відкрито /закр ито та поворотом на 360*
 
 

           

 

wae_ca-800.jpg

 

 

 

Холодн е повітря завжди опускається донизу . Цей фізичний   принцип закладений   в основу р оботи кліматичної системи CA -800. Ще важливий момент – простота монтаж у . Не ма потреби знімати панель приладів для монтажу випаровувача , монтувати   шланги, «придум увати » кронштейн кріплення компрессора. Для зручності монтажа , пропонуємо універсальні монтажні комплекти .

   

 

h_coolair

даховий кондиціонер для сідлових тягачів та вантажівок

 
 
 
ca-800
 
 
 
           CoolAir CA-800
 
                                          WAECO CoolAir CA-800
Даховий кондиціонер для використання на тягачах, вантажівках та спецтехніці
Р о боч а напр уга : 24 Вольт
Споживаний струм : 12 - 18 A
Характеристики о холодження : 1000 Вт . ( потужність компресора )
800 Вт. (
згідно стандартам   ISO 5151)
Фреон : R134a (не заправлений, запрвляється при монтажі)
Опис : р отац ійний компрессор для моб і льного користування , електронний контролер повільного вмикання та вимикання , автоматич не відключення при пад інні напруги бортової мережі , три режим и р о бот и вентилятор і в і один автоматич ний режим.  
Колір : CA -0800- DC :бл ідно- с ріблястий
CA -0800- DC - W : б і л и й
Габаритн і р о зм і р и : даховий блок : 565 x ( від 195 до 222)* x 692
* в
и сота від даху залежить від моделі автомобіля
В ага :  20 кг . ( без монтажного комплекта )
Комплектац і я : даховий кондиціонер , пульт дистанц ійного керування , кабель п ідключення до електромережі , інструкція користувача
Ц і на без монтажа : 1800
Вартість монтажа : € 250
 
 
           Особ ливості
 
ви сока холодопро дуктивність
   
п ри ємний кл і мат в каб і н і, неза лежно від зовнішньої температур и
   
з а чинені вікна -  забезпечують безпеку водія та вантажу
   
эффективна р о бота під час руху
   
 
   
ун і версальн и й монтажни й комплект на вс і модел і тягач ів